Privacybeleid

Home > Privacybeleid

Lees deze privacyverklaring op onze corporate website

Gegevens die u op deze website invult of heeft ingevuld, zullen worden opgenomen in de siteadministratie, die wordt gehouden door AstraZeneca BV.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM Den Haag

Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer

Tel. 079-3632222

Fax. 079-3632444

K.v.K. nr. 24234576 Den Haag

BTW. nr. 009739129B01

Astrazeneca BV zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van u als deelnemer worden in onze administratie opgenomen met het doel om met u  te kunnen communiceren indien dit voortvloeit uit uw gebruik van de website. Ook worden uw gegevens gebruikt om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Tenslotte gebruikt Astrazeneca uw gegevens in geanonimiseerde vorm om inzicht te verkrijgen in het bezoek van de website. Voor vragen omtrent de gegevens die wij over u hebben, kunt u contact opnemen met Astrazeneca middels e-mail adres info.nl@astrazeneca.com. U kunt via dit e-mail adres informeren op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. Binnen 4 weken nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, zult u door AstraZeneca worden geïnformeerd.

NB. Op de website staan diverse links naar websites van derden. AstraZeneca is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die aanbieders.

Raadpleeg voor meer informatie onze global privacy notice.

Welkom bij de COPD test

Deze test helpt u inzicht te geven op basis van uw klachten. De COPD test geeft u ook inzicht in de GOLD stadia. Dat is een wereldwijd gehanteerde indeling, die is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Denkt u dat u COPD heeft, of heeft u COPD en wilt u weten of uw COPD goed onder controle is? Bespreek de resultaten met uw huisarts of specialist. En ook voor COPD geldt: hoe eerder u er bij bent hoe beter het is. 

De CCQ vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. © Op de CCQ berust copyright (zie de disclaimer).

Vragen vooraf

Fieldset 1
jaar
kg
cm

Medicijnen

Fieldset 2

Roken

Kuren

Fieldset 4
kuren

Longklachten

Fieldset 5
Ik was jaar oud

Verschijnselen

Fieldset 6

Familie

Fieldset 7

Beroep

Fieldset 8

Klachten

Fieldset 9

Longfunctie

Fieldset 10
liter
% van voorspeld
liter
% van voorspeld

CCQ

Nu volgt deel 2 van de test, de COPD Controle Test (CCQ Clinical COPD Questionnaire). Dit is een korte, op COPD gerichte vragenlijst van 10 vragen over uw gezondheidstoestand. Het invullen van deze test maakt duidelijk of u uw COPD onder controle heeft.

Het is een eenvoudige en snelle manier om uw gezondheidstoestand te meten. En om na te gaan of uw geneesmiddelen (als u die gebruikt) nog wel het gewenste effect hebben. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bespreek de uitslag van de test met uw huisarts of specialist. De vragenlijst is niet bedoeld om een diagnose te stellen. Het helpt bij het meten van uw gezondheidstoestand. Een bezoek aan huisarts of specialist is noodzakelijk om de diagnose vast te stellen.

Fieldset 11

Klachten

Fieldset 11

Hoesten

Fieldset 12

Functioneren

Fieldset 13

Uw uitslag

Uw uitslag wordt berekend.

Deelscores per onderdeel

In onderstaande tabel vindt u de scores per domein op basis van uw antwoorden, alsmede de gemiddelde score van alle vragen. De scores komen uit op een getal tussen 0 (heel goed) en 6 (uiterst slecht).

DomeinScore
Functioneren
Symptomen
Mentaal
Totaalscore:

Niet alle benodigde velden zijn correct ingevuld.

Vorige vraag Volgende vraag